PRZEPISY PRAWNE  W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU OSÓB WOBEC KTÓRYCH PROWADZONE SĄ CZYNNOŚCI DETEKTYWISTYCZNE:

DETEKTYW lub zatrudniający go przedsiębiorca przetwarza dane osobowe zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, bez zgody osób, których dane dotyczą, wyłącznie w zakresie realizacji usługi. – Art 28a Ustawy o usługach detektywistycznych.

Ograniczenia praw osób wobec których wykonuje się lub wykonywano czynności detektywistyczne na podstawie umowy ze Zleceniodawcą:

Zgodnie z art. 28c ustawy o usługach detektywistycznych, do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, nie stosuje się przepisów art. 13 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)) oraz art. 15 ust. 1 lit.a,c i g wspomnianego rozporządzenia.

Każdego dnia dba o to nasza zaufana kadra – wykwalifikowani i licencjonowani specjaliści, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i wieloletniej pracy dysponują wieloma efektywnymi technikami detektywistycznymi, które pozwalają im wnikliwie, bezpiecznie i skutecznie wykonać każde, nawet najbardziej nietypowe zlecenie. Używają też w swoich działaniach profesjonalnego sprzętu, który pozwala im zdobywać ważne i pełnoprawne materiały dowodowe.

Pracowników naszego biura cechuje też dyskrecja i wyczucie w rozwiązywaniu trudnych i zawiłych spraw. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że problemy, z którymi zwracają się do nas klienci wymagają dużego zrozumienia i dobrej komunikacji, zawsze dbamy o dobre imię naszych klientów.

Jesteśmy w ciągłej gotowości do kontaktu i rozmowy z osobami, które chcą nam zaufać i wybrać nasze biuro detektywistyczne. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym zakresem naszych usług, który został szerzej opisany w poszczególnych zakładkach na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty e-mail.